Het gevoel van Organon

Nieuws

09-12-2011  Labschool niet op Life Sciences Park

De vurige wens van onder meer PvdA en VVD om de middel­bare laboratoriumschool van het ROC een mooi plekje te geven op het Life Sciences Park, gaat niet in vervulling. Het college gaat wel zijn best doen voor vervangende huisvesting voor de school die nu nog aan de Sweelinckstraat - Corel­listraat zit maar daar moet vertrek­ken. Daarbij denken B&W aan een gebouw vlak buiten het MSD-terrein op Moleneind dat nu door het bedrijf als opleidings­ruimte wordt gebruikt. Dat bleek gisteravond bij de behan­deling door de Osse gemeenteraad van de plannen om de start van het Life Sciences Park (LSP) per 1 januari 2012 te ondersteunen met 4,6 miljoen euro. De gemeente­raad schaarde zich vrijwel una­niem achter het collegevoorstel om 2,3 miljoen euro beschikbaar te stellen om samen met de provin­cie gebouwen van MSD over te ne­men, en nog eens zo'n bedrag om mee te helpen de aanloopverlie­zen af te dekken. Alleen Roel van de Camp (VDG) onthield zich van stemming, omdat hij als werkne­mer van MSD zich niet met deze zaak wilde bemoeien.

Maar uit het oogpunt van veilig­heid is het volgens de Taskforce die de komst van het LSP voorbe­reidt ongewenst dat de laborato­riumschool met 100 leerlingen op zo'n korte afstand van een risico­bron wordt gevestigd. De leerlin­gen zouden zo bij de bedrijven binnen kunnen lopen, en daar­naast zou de school te veel (ge­luids-) hinder ondervinden van de bedrijvigheid. De PvdA hield lang vast aan haar motie dat goede huis­vesting geregeld moest worden, ook toen de andere partijen al overtuigd waren van de inspannin­gen van het college. Volgens wet­houder Jan van Loon worden op dit moment al diverse andere loca­ties in Oss tegen het licht gehou­den. Burgemeester Wobine Buijs had volgens hem het voormalige pand van de onderwijsbegelei­dingsdienst aan de Oude Molen-s­traat voorgesteld als nieuwe loca­tie voor de labschool. Dat gebouw ligt net buiten het MSD-terrein, naast de Jozefkerk, en wordt op dit moment door MSD gebruikt als theorielokaal.

De PvdA trok de motie uiteinde­lijk terug omdat ze er toch geen steun voor zou krijgen.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Dan Wildeman
Dit bericht is 3002 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!