Het gevoel van Organon

Nieuws

26-11-2011  Oss zet bijdrage aan Life Science Park om in achtergestelde lening

De gemeente Oss zet een subsidie van 2,3 miljoen euro aan het Life Sciences Park op het ter­rein van farmaciebedrijf MSD in Oss vrijwel zeker om in lening. Het college heeft geen moeite met de wens uit de gemeenteraad om de subsidie te veranderen in een achtergestelde lening, zei wethou­der Jan van Loon vrijdag. Hij ver­wacht dat er unanieme steun is voor het initiatief uit de raad. In de gemeenteraad bestaan twij­fels over de financiering van het Li­fe Sciences Park door de gemeen­te. De wethouder legde vrijdag uit dat Oss een subsidie sowieso kwijt is. De exploitanten moeten een le­ning op de balans plaatsen en te­rugbetalen aan de gemeente zodra het project winstgevend is, vertel­de hij.

"Subsidie is een beetje makkelijk. Met een lening kunnen we de vor­deringen veel beter controleren", overweegt de Osse VVD-fractie­voorzitter Gé Wagemakers. "Een lening kan nog terugkomen al moeten we daar in dit geval niet op rekenen. De kans op rende­ment is klein", temperde ook hij de hoge verwachtingen. Moederbedrijf Merck van MSD (voorheen Organon) wilde in Oss de hele onderzoeksafdeling slui­ten. Er dreigden 2175 banen te ver­dwijnen. Na een jaar vol protest en verzet werd er overeenstem­ming bereikt over het behoud van 900 banen. Voor de vrijkomende gebouwen en machines werd het Life Sciences Park bedacht waar ontslagen onderzoekers aan het werk kunnen. Voor de vastgoed en exploitatie is voorlopig in totaal 30,6 miljoen euro nodig. Oss koopt voor 2,3 miljoen euro vast­goed en de overige 2,3 miljoen eu­ro is voor de exploitatie. De provin­cie Noord-Brabant draagt met 10,8 miljoen euro het meeste bij. Pro­vinciale Staten van Noord-Brabant gaan akkoord, bleek gisteren tij­dens een commissievergadering.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Van een correspondent
Dit bericht is 3072 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!