Het gevoel van Organon

Nieuws

10-03-2012  Mede-uitvinder pil werd ingenieur door zelfstudie

Max deWinter stond in Oss meer bekend als vader van Harry. Maar bij Organon was hij een van de mensen die aan de wieg stonden van de pil. Hij stond mede aan de basis van een van de belangrijkste synthe­tische stoffen die ooit bij Organon in Oss zijn ontwik­keld, lynestrenol. Daardoor kon het Osse farmaceutische bedrijf in 1962 het anticonceptiemiddel Lyn­diol op de markt brengen, twee jaar nadat in Amerika de eerste pil ( Enavid) was geïntroduceerd. Max deWinter, die op 8 maart op 91- jarige leeftijd in zijn woon­plaats Oss overleed, is een van de drie uitvinders van lynestrenol. 'Als zodanig', meldt MSD, de op­volger van Organon, 'heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de groei van Organon in die jaren'. Lyndiol was niet de eerste pil ter wereld, maar wel een van de suc­cesvolste.

De Winter, chemisch ingenieur, kwam in 1948 in dienst bij Orga­non, enkele jaren nadat hij ternau­wernood de TweedeWereldoorlog had overleefd.
Lees verder

03-03-2012  Onderzoek naar medicijnen hervat in Oss

Nog nergens is een uithangbord of verwijsbord naar het Oss Li­fe Sciences Park te zien. Het is nog redelijk leeg in de gangen van de campus. Alle overgedragen labora­toriumapparaten staan helemaal schoonge­maakt en verzegeld te wachten op de nieu­we gebruikers. Toch is er enige activiteit waar te nemen.De eerste bedrijven zijn zich aan het instal­leren in de afgestoten gebouwen van MSD-Organon in Oss. Veelal medewer­kers die in de loop van vorig jaar op straat kwamen na een grootscheepse reorganisa­tie van het Amerikaanse moederbedrijf Merck. Met een nieuw pasje mogen ze weer door de toegangspoorten. Maar nu zijn ze ondernemer, hebben een eigen be­drijf opgericht en vestigen zich op het Oss Life Sciences Park (OLSP).
Lees verder

10-02-2012  Life Sciences Park Oss klaar voor gebruik

In Oss zijn vrijdagmiddag de gebouwen en onderzoeksapparatuur die vroeger gebruikt werden door MSD Organon officieel overgedragen. Daardoor kan het Life Sciences Park van start gaan. Na een jaar van protest over massa ontslagen bij het bedrijf, waar 2175 banen dreigden te verdwijnen, werd het Life Sciences Park bedacht. Daar kunnen ontslagen werknemers van MSD aan de slag in kleine bedrijfjes. Naar verwachting zullen de eerste ondernemers komend voorjaar aan de slag kunnen op het park.

Voor de campus is 66 miljoen euro geïnvesteerd. MSD Organon, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Oss nemen het leeuwendeel van de financiering van het park voor hun rekening.

Het Life Sciences Park (LSP) moet ervoor zorgen dat er na de reorganisatie van MSD Organon zo veel mogelijk kennis en banen behouden blijven voor Nederland.
Lees verder

Nog in te vullen