Het gevoel van Organon

Blogs

26-09-2011  De Bende van Oss

Vorige week ging de film 'De Bende van Oss' in première. Het gaat over de vergeten periode van de roerige tijden van voor de tweede wereldoorlog. Een tijd waarin ook Organon trouwens al bestond. Het is een geromantiseerde film, zover ik heb begrepen. Het roept bij mij de vraag op hoe een film over Oss er over pakweg 60 of 70 jaar uit zal zien. In die vooroorlogse was Oss in de greep van een ongrijpbare misdaad. De afgelopen jaren is Oss ook in de greep geweest van iets ongrijpbaars. Immers er zijn het afgelopen decennium vele bedrijven die Oss hebben verlaten of in een afgeslankte vorm verder zijn gegaan. Voor Oss biedt het ook nieuwe kansen en de gemeente is dan ook druk bezig met het opzetten van nieuwe initiatieven. Ze moet ook wel, want de werkloosheid in deze (voormalige?) industriestad ligt veel hoger dan het landelijk gemiddelde, al is daar de afgelopen maand wel een verbetering zichtbaar.

Wat er ook is gebeurt met het industriële in Oss, het is even goed mis gegaan en wonden moeten nu worden gelikt. Het is niet alleen een harde dobber voor de werkers in die industrie, maar ook voor de middenstand. Het lijkt langzaam weer een beetje de goede kant op te gaan. Een centrummanagement zal er zeker toe bijdragen, ook al hoor ik ook wel eens negatieve geluiden.

Vanuit MSD-Organon komen de afgelopen tijd niet zoveel berichten als het gaat om productie. Wel positief is het te noemen dat MSD zich gaat inzetten om moedersterfte en complicaties bij zwangere vrouwen tegen te gaan. Daarmee draagt het bedrijf bij aan één van millenniumdoelen van de VN. Dat is als medewerker goed om te horen, alleen is het niet duidelijk welke rol de locatie Oss daarbij gaat spelen, want medewerkers werden bijna gelijktijdig geïnformeerd over dit initiatief als de media. Communicatie blijft blijkbaar een moeilijke tak van sport.

Dat geldt ook voor de introductie van een nieuw type anticonceptiepil, Zoely. Deze goedkeuring was er al eind juli, maar wordt nu pas groots binnen het bedrijf aangekondigd. Het is altijd goed om iets te vieren, maar terwijl internet al vol stond over dit product, wisten medewerkers er maar weinig van. Nu is Zoely geen product dat in Oss geproduceerd wordt, maar het werd er wel ontwikkeld. In samenwerking tussen MSD en Teva (en andere medicijnen fabrikant) zal straks het product op de Europese markt gebracht worden. Er bestaat overigens wel een kans dat de productie gedeeltelijk naar Oss komt als het product goed gaat lopen, maar dat is geen zekerheid, eigenlijk meer een hoop.

Ook het Life Science Park (LSP) lijkt er nu te gaan komen. Ex medewerkers van Organon en anderen zijn druk bezig om te kijken welke bedrijven er kunnen komen. Zo is er al een soort speed date avond geweest om elkaar beter te leren kennen en ook zijn de omwonenden geïnformeerd over de toekomst. Het LSP maakt weliswaar gebruik van de gebouwen van MSD, maar zal geheel zelfstandig opereren. Organon heeft er altijd naar gestreeft om omwonenden goed te informeren over de gang van zaken en dat lijkt door MSD nu voortgezet te worden. Dat is op zich een positief bericht, want een goede buur is beter dan een verre vriend.

In tijd van Organon werden er door medewerkers vaak al sociaal culturele activiteiten georganiseerd. MSD heeft daarin een ander beleid, maar heeft een project 'Houden uit de Mouwen' waarbij medewerkers van MSD onder werktijd maatschappelijke ondersteuning mogen geven. Dat kan zijn bij een zorginstelling, maar ook bij een kinderboerderij of buurthuis. Dat project bestond al in Haarlem, maar is ook uitgebreid naar Oss en Boxmeer/ Schaijk en tot nu toe zijn er dit jaar al 450 MSD medewerkers geweest die hebben bijgedragen aan een verantwoorde tijdsbesteding. En dat mag ook wel eens vermeld worden dat er ondanks de zware tijden voor de (Osse) medewerkers, ze toch beschikbaar blijven om ook anderen een hart onder riem te steken.

Museum Jan Cunen is bezig verhalen uit het Osse industriële verleden aan het vastleggen in het kader van ‘Van vee tot MSD’. Dit gebeurt in een zogenaamde buurtbank. Op zondagmiddagen kunnen mensen hun verhaal komen vertellen. Op zondag 2 oktober zullen tussen 13.00 en 16.00 de verhalen uit de farmaceutische industrie verteld worden. Zo blijft Oss toch wel bezig. En voor diegenen die niet dagelijkse Osse bedrijf binnen komen, in de hal hangen al enige tijd 2 van de Ossekoppen die eerder uit het centrum zijn weggehaald (omdat onverlaten het nodig vonden ze weg te halen).

Je zou bij al deze positieve verhalen vergeten dat er binnen de muren van MSD-Organon nog steeds onverminderd hard wordt gereorganiseerd. Behalve de grote afdelingen als productie en onderzoek, worden nu ook de ondersteunende diensten aangepakt. Dus er vallen nog steeds een flink aantal doeken voor medewerkers. En dat is niet alleen vervelend voor de boventallige medewerkers, maar ook voor de achterblijvers. Dat is zelfs tot in kleinste plekjes merkbaar. Zo is er al vele jaren Ontspanning en Contact, waar medewerkers buiten werktijd activiteiten (bijvoorbeeld sport) kunnen bedrijven, maar het aantal beschikbare mensen neemt steeds verder af en soms is het zelfs moeilijk om een competitie (voetbal of volleybal) gaande te houden.

De reorganisaties hebben een weerslag op de medewerkers. Het is te hopen dat het wat oplevert, want zoals een aantal medewerkers het nu ervaren, worden ze er niet vrolijk van. En ze horen ook maar weinig over voortgang, alleen dat er hard gewerkt wordt. Maar of het allemaal zo efficiënt gaat… Laten we hopen dat als er ooit een film over deze periode wordt gemaakt, die niet als titel 'De Bende van Oss deel 2' meekrijgt.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 4726 maal bekeken


Nog in te vullen